شمش طلای گل رز ۱۰۰ سوت 

185,000 تومان

امنیت بالای بسته بندی و اصالت پلاک طلا با استاندارد ملی ایران (Au 995) که بر روی پلاک طلا برجسته شده .