شمش ۲۴ عیار قلب مدل شبدر ۱٫۵۰۰گرم

2,449,000 تومان